Glödheta och inflammerade frågor

HEDERSKULTURER. ”Det finns en smittande berättarglädje och den stolta, starka och självständiga kvinnans uppriktiga vilja och djupa behov att förändra de patriarkala strukturerna”, skriver Cecilia Persson om Delvin Arsans De tystade rösterna. Vi lever i polariseringarnas och de alternativa faktas dystra och farliga era. Fake News och Twitterdelningar blir till vandringsmyter, och kvar ligger den…